วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในอาคารสำนักระบายน้ำ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในอาคารสำนักระบายน้ำ บริเวณชั้นล่างอาคาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะประกอบด้วย
- นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
- การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล
- สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
- สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์
- สาธิตการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้
- การคัดแยกขยะอันตราย
- การคัดแยกขยะรีไซเคิล
- ตั้งถังรองรับขยะประเภท 2 ถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล สำหรับผู้สัญจรในพื้นที่ส่วนกลางทุกชั้น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น