วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม "ขยะเป็นทรัพยากร การจัดการขยะฯ ที่อาคารสำนักการโยธา"

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในอาคารสำนักงานการโยธา บริเวณชั้นล่างอาคาร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะประกอบด้วย

- นิทรรศการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ
- การเล่นเกมส์ตอบปัญหาชิงรางวัล
- สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ
- สาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์
- สาธิตการทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้
- การคัดแยกขยะอันตราย
- การคัดแยกขยะรีไซเคิล
- ตั้งถังรองรับขยะประเภท 2 ถัง ได้แก่ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล สำหรับผู้สัญจรในพื้นที่ส่วนกลางทุกชั้น 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น